Variabeldefinisjon

Pensjonsgivende inntekt

  English
Navn Pensjonsgivende inntekt
Definisjon Pensjonsgivende inntekt omfatter summen av personinntekt lønn og personinntekt næring i løpet av året.
Gyldig fra 1967-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Skattedirektoratet
Statistikkemne 05.01 - Inntekt, formue, skatt
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Personinntekt lønn
Personinntekt næring
Lenket til Statistikkbanktabeller