Variabeldefinisjon

Omsetning - korttidsstatistikk

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Omsetning - korttidsstatistikk
Definisjon Salgsinntekter av varer og tjenester, avgiftspliktige, avgiftsfrie og utenfor avgiftsområdet, samt leie- og provisjonsinntekter, royalties, lisensinntekter o. l. Finansinntekter skal ikke tas med
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 460 - Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk
 
Statistisk enhet Bedrift
Statistikkemne 08 - Priser, prisindekser og konjunkturindikatorer
Sensitivitet Sensitiv