Variabeldefinisjon

Spesielle offentlige avgifter vedrørende salg

 
Navn Spesielle offentlige avgifter vedrørende salg
Definisjon Spesielle offentlige avgifter (særavgifter) som er inkludert i beløpene for salgsinntekter og uttak (post 3000-3200). Omfatter f.eks. produktavgiften. Posten skal trekkes fra driftsinntektene.
Gyldig fra 1999-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv