Variabeldefinisjon

Salgsinntekter, avgiftsfrie og utenfor avgiftsområdet

 
Navn Salgsinntekter, avgiftsfrie og utenfor avgiftsområdet
Definisjon Inntekt av salg og uttak av varer/tjenester som er avgiftsfrie eller som faller utenfor merverdiavgiftsloven. Posten skal være inkludert andre spesielle offentlige avgifter, mens rabatter, returer o.l. skal være trukket fra.
Gyldig fra 1999-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv