Variabeldefinisjon

Jordarbeiding

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Jordarbeiding
Definisjon Det å vende, løse, smuldre, jevne og pakke jorda med ulike redskaper, f.eks. plog, harv, slodd eller trommel, for å skape bedre vekstforhold for planter.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 430 - Seksjon for primærnæring
 
Statistisk enhet Bedrift
Statistikkemne 10.04.10 - Jordbruk, jakt, viltstell
Sensitivitet Sensitiv