Variabeldefinisjon

Husdyrgjødsel

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Husdyrgjødsel
Definisjon Ekskrementer og urin fra husdyr, vanligvis iblandet mindre mengder strø i form av halm, flis o.l., og nyttet til gjødsel for planter.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 430 - Seksjon for primærnæring
Kommentarer Talle inngår i husdyrgjødsel. Talle er en nedtråkket blanding av husdyrgjødsel og strø hvor det brukes mye strø for å gi husdyrene en myk og tørr liggeplass.
 
Statistisk enhet Bedrift
Statistikkemne 10.04.10 - Jordbruk, jakt, viltstell
Referanse http://www.ssb.no/emner/10/04/10/rapp_200139/
Statistikk Lagring og spredning av husdyrgjødsel
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Mineralgjødsel/handelsgjødsel