Variabeldefinisjon

Mineralgjødsel/handelsgjødsel

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Mineralgjødsel/handelsgjødsel
Definisjon Produkt som har til hovedoppgave å tilføre næringsstoffer til planter og som helt eller delvis er et industriprodukt.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 430 - Seksjon for primærnæring
Kommentarer Plantenæringsstoffer grupperes i: hovednæringsstoffer, sekundære næringsstoffer og mikronæringsstoffer. Nitrogen (N), fosfor (P) og kalium (K) utgjør hovednæringsstoffene. SSB har med visse års mellomrom spurt jordbruksbedriftene om gjennomsnittlig forbruk av nitrogen (N) og fosfor (P) per dekar korn og oljevekster og per dekar fulldyrka eng. Mattilsynet utarbeider årlig statistikk over salg av mineralgjødsel fra grossist og importør. Salgsstatistikken omfatter også gjødsel som selges utenom jordbruket.
 
Statistisk enhet Bedrift
Ekstern kilde Mattilsynet
Statistikkemne 10.04.10 - Jordbruk, jakt, viltstell
Sensitivitet Sensitiv