Variabeldefinisjon

Plantevernmiddel

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Plantevernmiddel
Definisjon Stoff som skal verne mot eller hemme angrep av planteskadegjørere (skadedyr, sopp og ugras), som skader levende planter, plantedeler eller såvare. Til plantevernmidler medregnes også bl.a. stoff som brukes til vekstregulering eller nedsviing av potetris.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 430 - Seksjon for primærnæring
Kommentarer Mattilsynet (tidligere Landbrukstilsynet) utarbeider årlig statistikk over omsetning av plantevernmidler. SSB har gjennomført undersøkelser om bruk av plantevernmidler i jordbruket med 2 til 3 års mellomrom, første gang i 2001.
 
Statistisk enhet Bedrift
Ekstern kilde Mattilsynet
Statistikkemne 10.04.10 - Jordbruk, jakt, viltstell
Sensitivitet Sensitiv