Variabeldefinisjon

Skifte

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Skifte
Definisjon Del av et jordstykke eller hele jordstykket hvor samme vekst blir dyrket.
Gyldig fra 1999-07-31
Gyldig til
Eier 430 - Seksjon for primærnæring
 
Statistisk enhet Bedrift
Statistikkemne 10.04.10 - Jordbruk, jakt, viltstell
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Jordstykke