Variabeldefinisjon

Jordstykke

  Norwegian (bokmål) English
Namn Jordstykke
Definisjon Samanhengande jordbruksareal innafor ein eigedom, som er avgrensa av veg, bekk, steingjerde, skog mv.
Gyldig frå 1999-07-31
Gyldig til
Eigar 430 - Seksjon for primærnæring
 
Statistisk eining Verksemd
Statistikkemne 10.04.10 - Jordbruk, jakt, viltstell
Sensitivitet Sensitiv