Variabeldefinisjon

Jordstykke

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Jordstykke
Definisjon Sammenhengende jordbruksareal innenfor en eiendom, som er avgrenset av vei, bekk, steingjerde, skog mv.
Gyldig fra 1999-07-31
Gyldig til
Eier 430 - Seksjon for primærnæring
 
Statistisk enhet Bedrift
Statistikkemne 10.04.10 - Jordbruk, jakt, viltstell
Sensitivitet Sensitiv