Variabeldefinisjon

Eiendomsteig

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Eiendomsteig
Definisjon Areal som er helt omsluttet av areal som tilhører andre eiendommer. Hvis offentlig vei eller jernbane deler en eiendom i flere deler, skal disse som hovedregel ikke regnes som egne eiendomsteiger.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 430 - Seksjon for primærnæring
 
Statistisk enhet Landbrukseiendom
Statistikkemne 10.04 - Jordbruk og skogbruk
Sensitivitet Sensitiv