Variabeldefinisjon

Dyrkbar jord

  Norwegian (bokmål) English
Namn Dyrkbar jord
Definisjon Areal som ved oppdyrking vil oppfylle krava til fulldyrka jord og som oppfyller krava til klima og jordkvalitet for plantedyrking.
Gyldig frå 2016-01-01
Gyldig til
Eigar 430 - Seksjon for primærnæring
Kommentarar Jf. Norsk institutt for bioøkonomi: AR5 Klassifikasjonssystem - klassifikasjon av arealressurser
 
Statistisk eining Kommune
Ekstern kjelde Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
Statistikkemne 10.04.10 - Jordbruk, jakt, viltstell
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Fulldyrka jordbruksareal
Lenka til Statistikkbanktabellar