Variabeldefinisjon

Dyrkbar jord

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Dyrkbar jord
Definisjon Areal som ved oppdyrking vil oppfylle kravene til fulldyrka jord og som oppfyller kravene til klima og jordkvalitet for plantedyrking.
Gyldig fra 2016-01-01
Gyldig til
Eier 430 - Seksjon for primærnæring
Kommentarer Jf. Norsk institutt for bioøkonomi: AR5 Klassifikasjonssystem - klassifikasjon av arealressurser
 
Statistisk enhet Kommune
Ekstern kilde Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
Statistikkemne 10.04.10 - Jordbruk, jakt, viltstell
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Fulldyrka jordbruksareal
Lenket til Statistikkbanktabeller