Variabeldefinisjon

Forkastelsesgrunner, stemmesedler

  English
Navn Forkastelsesgrunner, stemmesedler
Definisjon Dersom en stemmeseddel har en eller flere mangler i forhold til valgloven, blir den forkastet.
Gyldig fra 2003-09-15
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
Kommentarer Godkjenning av stemmesedler (1) En stemmeseddel skal godkjennes dersom a) Den har offentlig stempel når den er avgitt på valgtinget, b) det framgår hvilket valg stemmeseddelen gjelder, c) det framgår hvilket parti eller gruppe velgeren har stemt på, d) partiet eller gruppen stiller liste i valgkretsen. Stemmeseddel beregnet på annen valgkrets kan bare godkjennes dersom den gjelder et registrert politisk parti. (2) En avgitt stemmeseddel anses å være enslydende med den offisielle valglisten. (3) Dersom velgeren har benyttet en trykt stemmeseddel som ikke er enslydende med den offisielle valglisten, skal det ses bort fra eventuelle endringer foretatt av velgeren.
 
Statistisk enhet Valg
Statistikkemne 00.01 - Valg
Sensitivitet Sensitiv