Variabeldefinisjon

Listekandidater

  English
Navn Listekandidater
Definisjon Variabelen viser antall kandidater for hvert parti på ulike valglister
Gyldig fra 2003-01-01
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 00.01 - Valg
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller