Variabeldefinisjon

Vigseltype

  English
Navn Vigseltype
Definisjon Variabelen viser om vigselen er statskirkelig, borgerlig, fra annet trossamfunn eller om vigselen er foretatt i utlandet.
Gyldig fra 1966-01-01
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Sentralkontoret for folkeregistrering
Statistikkemne 02.02 - Befolkningsendringer
Statistikk
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller