Variabeldefinisjon

Barnets nummer

  English
Navn Barnets nummer
Definisjon Variabelen viser barnets nummer i rekken (av antall barn som moren har født).
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 02.02 - Befolkningsendringer
Statistikk
Sensitivitet Sensitiv