Variabeldefinisjon

Forventet gjenstående levetid

 
Navn Forventet gjenstående levetid
Definisjon Forventet levealder eller middellevetid er det antall år en nyfødt kan forventes å leve under gjeldende dødelighetsforhold (periodedødelighet). Forventet levealder beregnes ut fra de aldersavhengige dødssannsynlighetene i periode. Forventet gjenstående levetid beregnes for ulike alderstrinn.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 02 - Befolkning
Sensitivitet Sensitiv