Variabeldefinisjon

Bostedsadresse

  English
Navn Bostedsadresse
Definisjon Variabelen viser bostedsadresse ifølge folkeregisteret (formell adresse).
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
Kommentarer Ulike regionale klassifikasjoner, f.eks. fylke, kommune og grunnkrets, kan brukes for å beskrive bostedsadresse.
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Sentralkontoret for folkeregistrering
Statistikkemne 02 - Befolkning
Sensitivitet Sensitiv