Variabeldefinisjon

Salgsinntekter, avgiftspliktige

 
Navn Salgsinntekter, avgiftspliktige
Definisjon Inntekten av salg og uttak av avgiftspliktige varer og tjenester i perioden. Frakter og spesielle offentlige avgifter skal være med, mens rabatter, returer etc. skal være trukket fra. Salget føres ekskl. merverdiavgift.
Gyldig fra 1999-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Referanse http://www.ssb.no/emner/10/regnno/
Sensitivitet Sensitiv