Variabeldefinisjon

Uregelmessige tillegg

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Uregelmessige tillegg
Definisjon Dette er tillegg knyttet til stillingsavhengige arbeidsoppgaver, og gis som et beregnet gjennomsnitt per måned for perioden 1. januar til tellingstidspunktet. Omfatter blant annet skifttillegg, turnustillegg, tillegg for ubekvem arbeidstid, søn- og helligdagstillegg og andre tillegg som kommer uregelmessig.
Gyldig fra 1997-09-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 06.05 - Lønn, arbeidskraftkostnader
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller
08772: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i varehandel, etter kjønn og næring (SN2007)
08690: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i kraftforsyning, etter kjønn og yrkesgruppe
08684: Ansatte i kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent, etter kjønn, næring (SN2007) og arbeidstid
08683: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i kommunal og fylkeskommunal virksomhet, etter kjønn, næring og yrke
08578: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i informasjon og kommunikasjon, etter kjønn og yrkesgruppe
08574: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i undervisning, etter stilling
08573: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i staten, etter kjønn og utdanningsnivå
08572: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i staten, etter næringshovedområde (SN2007)
08571: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i offentlig administrasjon, forsvar og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning, etter næringsgruppe og stilling
08570: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i offentlig administrasjon, forsvar og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning, etter kjønn og næringsgruppe (SN2007)
08569: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i staten, etter kjønn og aldersgruppe
08568: Ansatte i staten. Gjennomsnittlig månedslønn. Heltidsekvivalenter, etter arbeidstid og kjønn
08567: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i informasjon og kommunikasjon, etter næring (SN2007) og yrkesgruppe
08059: Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte, heltidsekvivalenter, etter arbeidstid, sektor, kjønn og yrkesgruppe
08057: Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte, heltidsekvivalenter, etter arbeidstid, utdanningsnivå og kjønn
08056: Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte, heltidsekvivalenter, etter arbeidstid, næringshovedområde (SN2007) og kjønn
08055: Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte, heltidsekvivalenter, etter arbeidstid, aldersgruppe og kjønn
07932: Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent for ansatte i fiskeoppdrett, etter arbeidstid og kjønn
07931: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i fiskeoppdrett, etter utdanningsnivå
07930: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i fiskeoppdrett, etter kjønn og yrkesgruppe
07929: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i fiskeoppdrett, etter kjønn og aldersgruppe
07900: Gjennomsnittleg månadslønn per heiltidsekvivalent for tilsette i vatn, avlaup og renovasjon, etter kjønn og arbeidstid
07899: Gjennomsnittleg månadslønn for heiltidstilsette i vatn, avlaup og renovasjon, etter kjønn og aldersgrupppe
07898: Gjennomsnittleg månadslønn for heiltidstilsette i vatn, avlaup og renovasjon, etter kjønn og yrkesgruppe
07897: Gjennomsnittleg månadslønn for heiltidstilsette i vatn, avlaup og renovasjon, etter kjønn og utdanningsnivå
07886: Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent for ansatte i kraftforsyning, etter arbeidstid og kjønn
07883: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i kraftforsyning, etter kjønn og utdanningsnivå
07882: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i kraftforsyning, etter kjønn og aldersgruppe
07841: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i kultur, underholdning og fritid, etter næring (SN2007)
07839: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i kultur, underholdning og fritid, etter næring (SN2007) og yrkesgruppe
07836: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i kultur, underholdning og fritid, etter kjønn og yrkesgruppe
07835: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i kultur, underholdning og fritid, etter kjønn og utdanningsnivå
07834: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i kultur, underholdning og fritid, etter kjønn og aldersgruppe
07833: Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent for ansatte i kultur, underholdning og fritid, etter arbeidstid og kjønn
07829: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i personlige tjenester, etter næring (SN2007)
07828: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i personlige tjenester, etter næring (SN2007) og yrkesgruppe
07826: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i personlige tjenester, etter kjønn og yrkesgruppe
07825: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i personlige tjenester, etter kjønn og utdanningsnivå
07824: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i personlige tjenester, etter kjønn og aldersgruppe
07823: Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent for ansatte i personlige tjenester, etter arbeidstid og kjønn
07819: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i kommunal og fylkeskommunal virksomhet, etter kjønn og aldersgruppe
07817: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i kommunal og fylkeskommunal virksomhet, etter kjønn og yrke (avslutta serie)
07816: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i kommunal og fylkeskommunal virksomhet, etter kjønn og utdanningsnivå
07815: Gjennomsnittlig månedslønn for deltidsansatte i helseforetakene, etter kjønn og yrkesgruppe
07785: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i private helse- og sosialtjenester, etter kjønn og næring (SN2007)
07777: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i private helse- , sosial- og omsorgstjenester, etter næringshovedgruppe og yrkesgruppe
07776: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i private helse- og sosialtjenester, etter kjønn og aldersgruppe
07775: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i private helse- og sosialtjenester, etter kjønn og utdanningnivå
07774: Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent for ansatte i private helse- og sosialtjenester, etter kjønn og arbeidstid
07773: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i private helse- og sosialtjenester, etter kjønn og yrkesgruppe
07771: Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent for ansatte i helseforetak, etter arbeidstid og kjønn
07770: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i helseforetakene, etter kjønn og yrkesgruppe
07767: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i helseforetakene, etter kjønn og aldersgruppe
07755: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i lagring og andre tjenester tilknyttet transport, etter yrkesgruppe
07753: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i sjøtransport, etter yrkesgruppe
07735: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i post- og distribusjonsvirksomhet, etter yrkesgruppe
07734: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i lufttransport, etter yrkesgruppe
07733: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i hotell- og restaurantvirksomhet, etter næring (SN2007) og yrkesgruppe
07732: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i hotell- og restaurantvirksomhet, etter kjønn og yrkesgruppe
07731: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i hotell- og restaurantvirksomhet, etter kjønn og utdanningsnivå
07730: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i hotell- og restaurantvirksomhet, etter kjønn og aldersgruppe
07728: Ansatte i hotell og restaurantvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent. Heltidsansatte og deltidsansatte
07725: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i privat undervisning, etter næringshovedgruppe (SN2007)
07724: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i privat undervisning, etter næring (SN2007) og yrkesgruppe
07723: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i privat undervisning, etter kjønn og yrkesgruppe
07722: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i privat undervisning, etter kjønn og utdanningsnivå
07719: Ansatte i privat undervisning. Gjennomsnittlig månedslønn. Heltidsekvivalenter per 1. oktober, etter arbeidstid og kjønn
07718: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i landtransport, etter næring (SN2007) og yrkesgruppe
07716: Ansatte i samferdsel. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent, etter kjønn og arbeidstid
07715: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i samferdsel, etter kjønn og yrkesgruppe
07714: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i samferdsel, etter kjønn og utdanningsnivå
07713: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i samferdsel, etter kjønn og næring (SN2007)
07712: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i samferdsel, etter kjønn og aldersgruppe
07661: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet, etter yrke
07660: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet, etter næring (SN2007) og yrkesgruppe
07659: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet, etter kjønn og yrkesgruppe
07658: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet, etter kjønn og utdanningsnivå
07657: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet, etter kjønn og næring (SN2007)
07656: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet, etter kjønn og aldersgruppe
07654: Ansatte i bygge- og anleggsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent. Heltidsansatte og deltidsansatte
07651: Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent for ansatte i industri, etter kjønn og arbeidstid
07650: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i industri, etter kjønn og yrkesgruppe
07649: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i industri, etter kjønn og utdanningsnivå
07648: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i industri, etter kjønn og aldersgruppe
07639: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i industri, etter næring (SN2007) og yrkesgruppe
07638: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i industri, etter kjønn og næring (SN2007)
07600: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i informasjon og kommunikasjon, etter kjønn og utdanningsnivå
07599: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i informasjon og kommunikasjon, etter kjønn og aldersgruppe
07597: Ansatte i informasjon og kommunikasjon. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent, etter kjønn og arbeidstid
07593: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift, etter kjønn og aldersgruppe
07592: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift, etter næring (SN2007) og yrkesgruppe
07591: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift, etter kjønn og yrkesgruppe
07590: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift, etter kjønn og utdanningsnivå
07512: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i omsetning og drift av fast eiendom, etter næring (SN2007) og yrkesgruppe
07504: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i forretningsmessig tjenesteyting, etter kjønn og aldersgruppe
07476: Ansatte i forretningsmessig tjenesteyting. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent, etter kjønn og arbeidstid
07475: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i forretningsmessig tjenesteyting, etter næring (SN2007) og yrkesgruppe
07473: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i forretningsmessig tjenesteyting, etter kjønn og yrkesgruppe
07472: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i forretningsmessig tjenesteyting, etter kjønn og utdanningsnivå
07469: Tilsette i finanstenester. Gjennomsnittleg månadslønn per heiltidsekvivalent per 1. september
07467: Gjennomsnittleg månadslønn for heiltidstilsette i finanstenester, etter næring (SN2007) og yrkesgruppe
07466: Gjennomsnittleg månadslønn for heiltidstilsette i finanstenester, etter kjønn og yrkesgruppe
07465: Gjennomsnittleg månadslønn for heiltidstilsette i finanstenester, etter kjønn og utdanningsnivå
07464: Gjennomsnittleg månadslønn for heiltidstilsette i finanstenester, etter kjønn og aldersgruppe
07463: Ansatte i omsetning og drift av fast eiendom. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent, etter kjønn og arbeidstid
07462: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i omsetning og drift av fast eiendom, etter kjønn og yrkesgruppe
07461: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i omsetning og drift av fast eiendom, etter kjønn og utdanningsnivå
07455: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting, etter næring (SN2007), kjønn og utdanningsnivå
07454: Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte i faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting. Heltidsekvivalenter, etter kjønn og arbeidstid
07453: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting, etter næring (SN2007) og yrkesgruppe
07451: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting, etter kjønn og yrkesgruppe
07449: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting, etter kjønn og aldersgruppe
07448: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i omsetning og drift av fast eiendom, etter kjønn og aldersgruppe
07333: Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte i varehandel. Heltidsekvivalenter, etter arbeidstid og kjønn
07332: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i varehandel, etter næring (SN2007) og yrke
07331: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i varehandel, etter kjønn og yrkesgruppe
07330: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i varehandel, etter kjønn og utdanningsnivå
07329: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i varehandel, etter kjønn og aldersgruppe
07158: Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent for ansatte i fiskeoppdrett, etter arbeidstid og kjønn (avslutta serie)
07156: Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent for ansatte i sosiale og personlige tjenester, etter arbeidstid og kjønn (avslutta serie)
07139: Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent for ansatte i kraftforsyning, etter arbeidstid og kjønn (avslutta serie)
07136: Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent for ansatte i helseforetak, etter arbeidstid og kjønn (avslutta serie)
07135: Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent for ansatte i private helse- og sosialtjenester, etter arbeidstid og kjønn (avslutta serie)
07132: Ansatte i hotell og restaurantvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent. Heltidsansatte og deltidsansatte (avslutta serie)
07127: Ansatte i privat undervisning. Gjennomsnittlig månedslønn per 1. oktober. Heltidsekvivalenter, etter arbeidstid og kjønn (avslutta serie)
07118: Ansatte i samferdsel. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent, etter kjønn (avslutta serie)
07102: Ansatte i bygge- og anleggsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent. Heltidsansatte og deltidsansatte (avslutta serie)
07101: Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte i industri, heltidsekvivalenter etter kjønn og arbeidstid (avslutta serie)
07070: Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte i varehandel. Heltidsekvivalenter, etter arbeidstid og kjønn per 1. september (avslutta serie)
07069: Ansatte i forretningsmessig tjenesteyting. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent, etter kjønn og arbeidstid (avslutta serie)
07060: Tilsette i finanstenester. Gjennomsnittleg månadslønn per heiltidsekvivalent per 1. september (avslutta serie)
06483: Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte, heltidsekvivalenter, etter arbeidstid, kjønn og sektor (avslutta serie)
06385: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i private helse- , sosial- og omsorgstjenester, etter næringshovedgruppe og yrkesgruppe (avslutta serie)
06214: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i lufttransport, etter yrkesgruppe (avslutta serie)
06213: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i sjøtransport, etter yrkesgruppe (avslutta serie)
06047: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i samferdsel, etter kjønn og næring (SN2002) (avslutta serie)
06039: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i helseforetakene, etter kjønn og yrkesgruppe (avslutta serie)
05999: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet, etter yrke (avslutta serie)
05624: Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte i privat sektor, heltidsekvivalenter, etter kjønn og yrkesgruppe¨(avslutta serie)
05571: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i informasjonssektoren, etter sektorer (avslutta serie)
05569: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i informasjonssektoren, etter kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie)
05568: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i informasjonssektoren, etter kjønn og yrkesgruppe (avslutta serie)
05567: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i sosiale og personlige tjenester, etter kjønn og yrkesgruppe (avslutta serie)
05566: Gjennomsnittleg månadslønn for heiltidstilsette i finanstenester, etter kjønn og yrkesgruppe (avslutta serie)
05564: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i sosiale og personlige tjenester, etter næring (SN2002) og yrkesgruppe (avslutta serie)
05554: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i sosiale og personlige tjenester, etter kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie)
05550: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i fiskeoppdrett, etter kjønn og yrkesgruppe (avslutta serie)
05518: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i privat undervisning, etter næring og yrkesgruppe (avslutta serie)
05517: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i privat undervisning, etter kjønn og yrkesgruppe (avslutta serie)
05516: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i privat undervisning, etter kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie)
05513: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i privat undervisning, etter næringshovedgruppe (SN2002) (avslutta serie)
05492: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i skoleverket, etter kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie)
05490: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i skoleverket, etter kjønn og stilling (avslutta serie)
05489: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i skoleverket, etter skoleslag og stilling (avslutta serie)
05487: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i kraftforsyning, etter kjønn og yrkesgruppe (avslutta serie)
05486: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i kraftforsyning, etter kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie)
05483: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i kommunal og fylkeskommunal virksomhet, etter tjenestested og utdanningsnivå (avslutta serie)
05478: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i helseforetakene, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie)
05439: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i private helse- og sosialtjenester, etter kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie)
05438: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i private helse- og sosialtjenester, etter kjønn og yrkesgruppe (avslutta serie)
05433: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i samferdsel, etter næring (SN2002) og yrkesgruppe (avslutta serie)
05432: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i samferdsel, etter kjønn og yrkesgruppe (avslutta serie)
05431: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i samferdsel, etter kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie)
05406: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet, etter kjønn og yrkesgruppe (avslutta serie)
05405: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet, etter næring (SN2002) og yrkesgruppe (avslutta serie)
05404: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet, etter kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie)
05403: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet, etter kjønn og næring (SN2002) (avslutta serie)
05402: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i hotell- og restaurantvirksomhet, etter kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie)
05393: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i hotell- og restaurantvirksomhet, etter næring (SN2002) og yrkesgruppe (avslutta serie)
05392: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i hotell- og restaurantvirksomhet, etter kjønn og yrkesgruppe (avslutta serie)
05358: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i industri, etter næring (SN2002) og yrkesgruppe (avslutta serie)
05357: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i industri, etter kjønn og yrkesgruppe (avslutta serie)
05356: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i industri, etter kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie)
05355: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i industri, etter kjønn og næring (SN2002) (avslutta serie)
05337: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift, etter kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie)
05316: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift, etter kjønn og yrkesgruppe (avslutta serie)
05305: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift, etter næring (SN2002) og yrkesgruppe (avslutta serie)
05220: Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte, heltidsekvivalenter, etter arbeidstid, utdanningsnivå og kjønn (avslutta serie)
05218: Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte, heltidsekvivalenter, etter arbeidstid, aldersgruppe og kjønn (avslutta serie)
05201: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i varehandel, etter kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie)
05200: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i varehandel, etter kjønn og yrkesgruppe (avslutta serie)
05191: Gjennomsnittleg månadslønn for heiltidstilsette i finanstenester, etter næring (SN2002) og yrkesgruppe (avslutta serie)
05170: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift, etter kjønn og yrkesgruppe (avslutta serie)
05169: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift, etter næring (SN2002), kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie)
05167: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift, etter næring (SN2002) og yrkesgruppe (avslutta serie)
05163: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i varehandel, etter næring (SN2007) og yrke (avslutta serie)
05145: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i private helse- og sosialtjenester, etter kjønn og næring (SN2002) (avslutta serie)
04737: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i sosiale og personlige tjenester, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie)
04724: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i fiskeoppdrett, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie)
04723: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i skoleverket, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie)
04711: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i kraftforsyning, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie)
04524: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i informasjonssektoren, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie)
04482: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i private helse- og sosialtjenester, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie)
04481: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i hotell- og restaurantvirksomhet, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie)
04472: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i samferdsel, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie)
04435: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie)
04430: Gjennomsnittleg månadslønn for heiltidstilsette i finanstenester, etter kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie)
04424: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i industri, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie)
04383: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie)
04340: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i varehandel, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie)
04266: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie)
04233: Gjennomsnittleg månadslønn for heiltidstilsette i finanstenester, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie)
03837: Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte, heltidsekvivalenter, etter arbeidstid, næringshovedområde og kjønn (avslutta serie)
03787: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i fiskeoppdrett, etter utdanningsnivå (avslutta serie)
03786: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i kommunal og fylkeskommunal virksomhet, etter kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie)
03705: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i sosiale og personlige tjenester, etter næringshovedgruppe (SN2002) (avslutta serie)