Variabeldefinisjon

Godkjent, ikke igangsatte bygg

 
Navn Godkjent, ikke igangsatte bygg
Definisjon Et bygg blir regnet som godkjent ikke igangsatt når det er meldt godkjent, men fremdeles ikke er meldt igangsatt.
Gyldig fra 1983-01-01
Gyldig til
Eier 460 - Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk
 
Statistisk enhet Bygning
Ekstern kilde GAB Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregisteret
Statistikkemne 10.09 - Bygge- og anleggsvirksomhet
Statistikk Byggeareal
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Godkjente bygg
Igangsatte bygg
Klassifikasjon Standard for bygningstype / Matrikkelen