Variabeldefinisjon

Godkjende bygg

  Norwegian (bokmål) English
Namn Godkjende bygg
Definisjon Eit bygg blir rekna som godkjent når det er gitt byggetillatelse. Eit bygg blir og rekna som godkjent når det er gitt midlertidleg byggetillatelse eller godkjenning på særskilte vilkår. For bygg som er behandla etter søknad i samsvar med Plan- og bygningslova sin §93, er som hovudregel rammetillatelse gitt som dato for byggetillatelse.
Gyldig frå 1983-01-01
Gyldig til
Eigar 460 - Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk
 
Statistisk eining Bygning
Ekstern kjelde GAB Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregisteret
Statistikkemne 10.09 - Bygge- og anleggsvirksomhet
Statistikk Byggjeareal
Sensitivitet Sensitiv
 
Klassifikasjon Standard for bygningstype / Matrikkelen
Lenka til Statistikkbanktabellar