Variabeldefinisjon

Godkjente bygg

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Godkjente bygg
Definisjon Et bygg blir regnet som godkjent når det er gitt byggetillatelse. Et bygg blir også regnet som godkjent når det er gitt midlertidig byggetillatelse eller godkjenning på visse vilkår. For bygg som er behandlet etter søknad i samsvar med Plan- og bygningslovens §93, er som hovedregel rammetillatelse gitt som dato for byggetillatelse.
Gyldig fra 1983-01-01
Gyldig til
Eier 460 - Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk
 
Statistisk enhet Bygning
Ekstern kilde GAB Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregisteret
Statistikkemne 10.09 - Bygge- og anleggsvirksomhet
Statistikk Byggeareal
Sensitivitet Sensitiv
 
Klassifikasjon Standard for bygningstype / Matrikkelen
Lenket til Statistikkbanktabeller