Variabeldefinisjon

Forkastede stemmegivninger

  English
Navn Forkastede stemmegivninger
Definisjon Dersom en person som ønsker å avgi stemme ikke oppfyller valglovens betingelser, blir stemmegivningen forkastet. Vedkommende har da ikke anledning til å stemme, og det blir ikke krysset av i manntallet
Gyldig fra 2003-09-15
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
Kommentarer Godkjenning av stemmegivning avgitt på forhånd (1) En forhåndsstemmegivning skal godkjennes dersom a) velgeren er innført i manntallet i kommunen, b) stemmegivningen inneholder tilstrekkelige opplysninger til å fasrslå hvem velgeren er c) stemmegivningen er avgitt til rett tid d) stemmegivningen er levert til rett stemmemottaker med mindre den er avgitt som brevstemme, e) omslagskonvolutten ikke er åpnet eller forsøkt åpnet, f) velgeren ikke har avgitt godkjent stemmegivning og g) stemmegivningen er kommet inn til valgstyret innen kl. 20 på valgdagen. Godkjenning av stemmegivning avgitt på valgtinget (1) En stemmegivning avgitt på valgtinget skal godkjennes dersom a) velgeren er innført i manntallet i kommunen, b) velgeren har fått anledning til å stemme, c) velgeren ikke allerede har avgitt godkjent stemmegivning. Dersom ikke velgeren ikke oppfyller disse betingelsene, blir det ikke krysset av i manntallet. Stemmegivningen er forkastet.
 
Statistisk enhet Valg
Statistikkemne 00.01 - Valg
Sensitivitet Sensitiv