Variabeldefinisjon

Bygg under arbeid

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Bygg under arbeid
Definisjon Et bygg blir regnet som under arbeid når det er meldt igangsatt, men fremdeles ikke er meldt fullført.
Gyldig fra 1983-01-01
Gyldig til
Eier 460 - Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk
Kommentarer Dersom et bygg er under arbeid over lengre tid, blir det undersøkt om byggearbeidet er stanset og om det er meningen å fullføre bygget. For igangsatte bygg som ikke vil bli fullført, blir registreringen annullert og bygget tatt ut av statistikken.
 
Statistisk enhet Bygning
Ekstern kilde GAB Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregisteret
Statistikkemne 10.09 - Bygge- og anleggsvirksomhet
Statistikk Byggeareal
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Igangsatte bygg
Fullførte bygg
Klassifikasjon Standard for bygningstype / Matrikkelen
Lenket til Statistikkbanktabeller