Variabeldefinisjon

Fullførte bygg

  Norwegian (bokmål) English
Namn Fullførte bygg
Definisjon For bygg som er behandla etter søknad i samsvar med Plan- og bygningslova sin §93, er som hovudregel midlertidleg brukstillatelse eller ferdigattest gitt som dato for fullføring. Forøvrig blir eit bygg rekna som fullført når minst halve bygget er ferdig/teke i bruk.
Gyldig frå 1983-01-01
Gyldig til
Eigar 460 - Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk
 
Statistisk eining Bygning
Ekstern kjelde GAB Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregisteret
Statistikkemne 10.09 - Bygge- og anleggsvirksomhet
Statistikk Byggjeareal
Sensitivitet Sensitiv
 
Klassifikasjon Standard for bygningstype / Matrikkelen
Lenka til Statistikkbanktabellar