Variabeldefinisjon

Fullførte bygg

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Fullførte bygg
Definisjon For bygg som er behandlet etter søknad i samsvar med Plan- og bygningslovens §93, er som hovedregel midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest gitt som dato for fullføring. Forøvrig regnes et bygg som fullført når minst halve bygget er ferdig/tatt i bruk.
Gyldig fra 1983-01-01
Gyldig til
Eier 460 - Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk
 
Statistisk enhet Bygning
Ekstern kilde GAB Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregisteret
Statistikkemne 10.09 - Bygge- og anleggsvirksomhet
Statistikk Byggeareal
Sensitivitet Sensitiv
 
Klassifikasjon Standard for bygningstype / Matrikkelen
Lenket til Statistikkbanktabeller