Variabeldefinisjon

Månedslønn

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Månedslønn
Definisjon Brutto månedslønn. Omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus. Overtidsgodtgjørelser er ikke medregnet.
Gyldig fra 1997-09-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 06.05 - Lønn, arbeidskraftkostnader
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Avtalt månedslønn
Uregelmessige tillegg
Bonus
Lenket til Statistikkbanktabeller
08772: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i varehandel, etter kjønn og næring (SN2007)
08690: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i kraftforsyning, etter kjønn og yrkesgruppe
08684: Ansatte i kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent, etter kjønn, næring (SN2007) og arbeidstid
08683: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i kommunal og fylkeskommunal virksomhet, etter kjønn, næring og yrke
08578: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i informasjon og kommunikasjon, etter kjønn og yrkesgruppe
08574: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i undervisning, etter stilling
08573: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i staten, etter kjønn og utdanningsnivå
08572: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i staten, etter næringshovedområde (SN2007)
08571: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i offentlig administrasjon, forsvar og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning, etter næringsgruppe og stilling
08570: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i offentlig administrasjon, forsvar og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning, etter kjønn og næringsgruppe (SN2007)
08569: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i staten, etter kjønn og aldersgruppe
08568: Ansatte i staten. Gjennomsnittlig månedslønn. Heltidsekvivalenter, etter arbeidstid og kjønn
08567: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i informasjon og kommunikasjon, etter næring (SN2007) og yrkesgruppe
08146: Ansatte i staten. Gjennomsnittlig månedslønn. Heltidsekvivalenter, etter arbeidstid og kjønn (avslutta serie)
08059: Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte, heltidsekvivalenter, etter arbeidstid, sektor, kjønn og yrkesgruppe
08057: Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte, heltidsekvivalenter, etter arbeidstid, utdanningsnivå og kjønn
08056: Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte, heltidsekvivalenter, etter arbeidstid, næringshovedområde (SN2007) og kjønn
08055: Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte, heltidsekvivalenter, etter arbeidstid, aldersgruppe og kjønn
08054: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsekvivalenter, etter kjønn, sektor og desiler
07932: Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent for ansatte i fiskeoppdrett, etter arbeidstid og kjønn
07931: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i fiskeoppdrett, etter utdanningsnivå
07930: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i fiskeoppdrett, etter kjønn og yrkesgruppe
07929: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i fiskeoppdrett, etter kjønn og aldersgruppe
07900: Gjennomsnittleg månadslønn per heiltidsekvivalent for tilsette i vatn, avlaup og renovasjon, etter kjønn og arbeidstid
07899: Gjennomsnittleg månadslønn for heiltidstilsette i vatn, avlaup og renovasjon, etter kjønn og aldersgrupppe
07898: Gjennomsnittleg månadslønn for heiltidstilsette i vatn, avlaup og renovasjon, etter kjønn og yrkesgruppe
07897: Gjennomsnittleg månadslønn for heiltidstilsette i vatn, avlaup og renovasjon, etter kjønn og utdanningsnivå
07886: Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent for ansatte i kraftforsyning, etter arbeidstid og kjønn
07883: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i kraftforsyning, etter kjønn og utdanningsnivå
07882: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i kraftforsyning, etter kjønn og aldersgruppe
07841: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i kultur, underholdning og fritid, etter næring (SN2007)
07839: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i kultur, underholdning og fritid, etter næring (SN2007) og yrkesgruppe
07836: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i kultur, underholdning og fritid, etter kjønn og yrkesgruppe
07835: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i kultur, underholdning og fritid, etter kjønn og utdanningsnivå
07834: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i kultur, underholdning og fritid, etter kjønn og aldersgruppe
07833: Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent for ansatte i kultur, underholdning og fritid, etter arbeidstid og kjønn
07829: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i personlige tjenester, etter næring (SN2007)
07828: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i personlige tjenester, etter næring (SN2007) og yrkesgruppe
07826: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i personlige tjenester, etter kjønn og yrkesgruppe
07825: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i personlige tjenester, etter kjønn og utdanningsnivå
07824: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i personlige tjenester, etter kjønn og aldersgruppe
07823: Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent for ansatte i personlige tjenester, etter arbeidstid og kjønn
07819: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i kommunal og fylkeskommunal virksomhet, etter kjønn og aldersgruppe
07817: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i kommunal og fylkeskommunal virksomhet, etter kjønn og yrke (avslutta serie)
07816: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i kommunal og fylkeskommunal virksomhet, etter kjønn og utdanningsnivå
07815: Gjennomsnittlig månedslønn for deltidsansatte i helseforetakene, etter kjønn og yrkesgruppe
07785: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i private helse- og sosialtjenester, etter kjønn og næring (SN2007)
07777: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i private helse- , sosial- og omsorgstjenester, etter næringshovedgruppe og yrkesgruppe
07776: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i private helse- og sosialtjenester, etter kjønn og aldersgruppe
07775: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i private helse- og sosialtjenester, etter kjønn og utdanningnivå
07774: Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent for ansatte i private helse- og sosialtjenester, etter kjønn og arbeidstid
07773: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i private helse- og sosialtjenester, etter kjønn og yrkesgruppe
07771: Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent for ansatte i helseforetak, etter arbeidstid og kjønn
07770: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i helseforetakene, etter kjønn og yrkesgruppe
07769: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i helseforetakene, etter kjønn og utdanningsnivå
07767: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i helseforetakene, etter kjønn og aldersgruppe
07755: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i lagring og andre tjenester tilknyttet transport, etter yrkesgruppe
07753: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i sjøtransport, etter yrkesgruppe
07735: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i post- og distribusjonsvirksomhet, etter yrkesgruppe
07734: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i lufttransport, etter yrkesgruppe
07733: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i hotell- og restaurantvirksomhet, etter næring (SN2007) og yrkesgruppe
07732: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i hotell- og restaurantvirksomhet, etter kjønn og yrkesgruppe
07731: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i hotell- og restaurantvirksomhet, etter kjønn og utdanningsnivå
07730: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i hotell- og restaurantvirksomhet, etter kjønn og aldersgruppe
07728: Ansatte i hotell og restaurantvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent. Heltidsansatte og deltidsansatte
07725: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i privat undervisning, etter næringshovedgruppe (SN2007)
07724: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i privat undervisning, etter næring (SN2007) og yrkesgruppe
07723: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i privat undervisning, etter kjønn og yrkesgruppe
07722: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i privat undervisning, etter kjønn og utdanningsnivå
07721: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i privat undervisning, etter kjønn og aldersgruppe
07719: Ansatte i privat undervisning. Gjennomsnittlig månedslønn. Heltidsekvivalenter per 1. oktober, etter arbeidstid og kjønn
07718: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i landtransport, etter næring (SN2007) og yrkesgruppe
07716: Ansatte i samferdsel. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent, etter kjønn og arbeidstid
07715: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i samferdsel, etter kjønn og yrkesgruppe
07714: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i samferdsel, etter kjønn og utdanningsnivå
07713: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i samferdsel, etter kjønn og næring (SN2007)
07712: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i samferdsel, etter kjønn og aldersgruppe
07661: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet, etter yrke
07660: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet, etter næring (SN2007) og yrkesgruppe
07659: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet, etter kjønn og yrkesgruppe
07658: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet, etter kjønn og utdanningsnivå
07657: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet, etter kjønn og næring (SN2007)
07656: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet, etter kjønn og aldersgruppe
07654: Ansatte i bygge- og anleggsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent. Heltidsansatte og deltidsansatte
07651: Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent for ansatte i industri, etter kjønn og arbeidstid
07650: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i industri, etter kjønn og yrkesgruppe
07649: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i industri, etter kjønn og utdanningsnivå
07648: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i industri, etter kjønn og aldersgruppe
07639: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i industri, etter næring (SN2007) og yrkesgruppe
07638: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i industri, etter kjønn og næring (SN2007)
07631: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i undervisning, etter stilling (avslutta serie)
07630: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i offentlig administrasjon, forsvar og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning, etter næringsgruppe og stilling (avslutta serie)
07629: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i offentlig administrasjon, forsvar og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning, etter kjønn og næringsgruppe (SN2007) (avslutta serie)
07628: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i staten, etter næringshovedområde (SN2007) (avslutta serie)
07627: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i staten, etter kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie)
07626: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i staten, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie)
07600: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i informasjon og kommunikasjon, etter kjønn og utdanningsnivå
07599: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i informasjon og kommunikasjon, etter kjønn og aldersgruppe
07597: Ansatte i informasjon og kommunikasjon. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent, etter kjønn og arbeidstid
07593: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift, etter kjønn og aldersgruppe
07592: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift, etter næring (SN2007) og yrkesgruppe
07591: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift, etter kjønn og yrkesgruppe
07590: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift, etter kjønn og utdanningsnivå
07512: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i omsetning og drift av fast eiendom, etter næring (SN2007) og yrkesgruppe
07504: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i forretningsmessig tjenesteyting, etter kjønn og aldersgruppe
07476: Ansatte i forretningsmessig tjenesteyting. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent, etter kjønn og arbeidstid
07475: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i forretningsmessig tjenesteyting, etter næring (SN2007) og yrkesgruppe
07473: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i forretningsmessig tjenesteyting, etter kjønn og yrkesgruppe
07472: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i forretningsmessig tjenesteyting, etter kjønn og utdanningsnivå
07469: Tilsette i finanstenester. Gjennomsnittleg månadslønn per heiltidsekvivalent per 1. september
07467: Gjennomsnittleg månadslønn for heiltidstilsette i finanstenester, etter næring (SN2007) og yrkesgruppe
07466: Gjennomsnittleg månadslønn for heiltidstilsette i finanstenester, etter kjønn og yrkesgruppe
07465: Gjennomsnittleg månadslønn for heiltidstilsette i finanstenester, etter kjønn og utdanningsnivå
07464: Gjennomsnittleg månadslønn for heiltidstilsette i finanstenester, etter kjønn og aldersgruppe
07463: Ansatte i omsetning og drift av fast eiendom. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent, etter kjønn og arbeidstid
07462: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i omsetning og drift av fast eiendom, etter kjønn og yrkesgruppe
07461: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i omsetning og drift av fast eiendom, etter kjønn og utdanningsnivå
07455: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting, etter næring (SN2007), kjønn og utdanningsnivå
07454: Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte i faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting. Heltidsekvivalenter, etter kjønn og arbeidstid
07453: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting, etter næring (SN2007) og yrkesgruppe
07451: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting, etter kjønn og yrkesgruppe
07449: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting, etter kjønn og aldersgruppe
07448: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i omsetning og drift av fast eiendom, etter kjønn og aldersgruppe
07333: Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte i varehandel. Heltidsekvivalenter, etter arbeidstid og kjønn
07332: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i varehandel, etter næring (SN2007) og yrke
07331: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i varehandel, etter kjønn og yrkesgruppe
07330: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i varehandel, etter kjønn og utdanningsnivå
07329: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i varehandel, etter kjønn og aldersgruppe
07158: Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent for ansatte i fiskeoppdrett, etter arbeidstid og kjønn (avslutta serie)
07157: Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent for ansatte i skoleverket, etter arbeidstid og kjønn (avslutta serie)
07156: Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent for ansatte i sosiale og personlige tjenester, etter arbeidstid og kjønn (avslutta serie)
07139: Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent for ansatte i kraftforsyning, etter arbeidstid og kjønn (avslutta serie)
07136: Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent for ansatte i helseforetak, etter arbeidstid og kjønn (avslutta serie)
07135: Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent for ansatte i private helse- og sosialtjenester, etter arbeidstid og kjønn (avslutta serie)
07132: Ansatte i hotell og restaurantvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent. Heltidsansatte og deltidsansatte (avslutta serie)
07127: Ansatte i privat undervisning. Gjennomsnittlig månedslønn per 1. oktober. Heltidsekvivalenter, etter arbeidstid og kjønn (avslutta serie)
07118: Ansatte i samferdsel. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent, etter kjønn (avslutta serie)
07102: Ansatte i bygge- og anleggsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent. Heltidsansatte og deltidsansatte (avslutta serie)
07101: Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte i industri, heltidsekvivalenter etter kjønn og arbeidstid (avslutta serie)
07070: Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte i varehandel. Heltidsekvivalenter, etter arbeidstid og kjønn per 1. september (avslutta serie)
07069: Ansatte i forretningsmessig tjenesteyting. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent, etter kjønn og arbeidstid (avslutta serie)
07060: Tilsette i finanstenester. Gjennomsnittleg månadslønn per heiltidsekvivalent per 1. september (avslutta serie)
06949: Gjennomsnittlig månedslønn og gjennomsnittlig avtalt arbeidstid per uke for heltidsansatte, etter næringshovedområde (avslutta serie)
06574: Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for heltidsekvivalenter, etter kjønn, sektor og desiler (avslutta serie)
06483: Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte, heltidsekvivalenter, etter arbeidstid, kjønn og sektor (avslutta serie)
06385: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i private helse- , sosial- og omsorgstjenester, etter næringshovedgruppe og yrkesgruppe (avslutta serie)
06214: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i lufttransport, etter yrkesgruppe (avslutta serie)
06213: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i sjøtransport, etter yrkesgruppe (avslutta serie)
06047: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i samferdsel, etter kjønn og næring (SN2002) (avslutta serie)
06039: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i helseforetakene, etter kjønn og yrkesgruppe (avslutta serie)
05999: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet, etter yrke (avslutta serie)
05624: Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte i privat sektor, heltidsekvivalenter, etter kjønn og yrkesgruppe¨(avslutta serie)
05577: Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent i kommunal og fylkeskommunal virksomhet, etter kjønn og arbeidstid (avslutta serie)
05571: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i informasjonssektoren, etter sektorer (avslutta serie)
05569: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i informasjonssektoren, etter kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie)
05568: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i informasjonssektoren, etter kjønn og yrkesgruppe (avslutta serie)
05567: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i sosiale og personlige tjenester, etter kjønn og yrkesgruppe (avslutta serie)
05566: Gjennomsnittleg månadslønn for heiltidstilsette i finanstenester, etter kjønn og yrkesgruppe (avslutta serie)
05565: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i undervisning, etter stilling (avslutta serie)
05564: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i sosiale og personlige tjenester, etter næring (SN2002) og yrkesgruppe (avslutta serie)
05562: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i offentlig administrasjon, forsvar og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning, etter næringsgruppe og stilling (avslutta serie)
05558: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i offentlig administrasjon, forsvar og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning, etter kjønn og næringsgruppe (SN2002) (avslutta serie)
05557: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i staten, etter næringshovedområde (SN2002) (avslutta serie)
05556: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i staten, etter kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie)
05554: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i sosiale og personlige tjenester, etter kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie)
05550: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i fiskeoppdrett, etter kjønn og yrkesgruppe (avslutta serie)
05518: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i privat undervisning, etter næring og yrkesgruppe (avslutta serie)
05517: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i privat undervisning, etter kjønn og yrkesgruppe (avslutta serie)
05516: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i privat undervisning, etter kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie)
05513: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i privat undervisning, etter næringshovedgruppe (SN2002) (avslutta serie)
05492: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i skoleverket, etter kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie)
05490: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i skoleverket, etter kjønn og stilling (avslutta serie)
05489: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i skoleverket, etter skoleslag og stilling (avslutta serie)
05487: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i kraftforsyning, etter kjønn og yrkesgruppe (avslutta serie)
05486: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i kraftforsyning, etter kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie)
05483: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i kommunal og fylkeskommunal virksomhet, etter tjenestested og utdanningsnivå (avslutta serie)
05478: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i helseforetakene, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie)
05439: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i private helse- og sosialtjenester, etter kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie)
05438: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i private helse- og sosialtjenester, etter kjønn og yrkesgruppe (avslutta serie)
05433: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i samferdsel, etter næring (SN2002) og yrkesgruppe (avslutta serie)
05432: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i samferdsel, etter kjønn og yrkesgruppe (avslutta serie)
05431: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i samferdsel, etter kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie)
05406: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet, etter kjønn og yrkesgruppe (avslutta serie)
05405: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet, etter næring (SN2002) og yrkesgruppe (avslutta serie)
05404: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet, etter kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie)
05403: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet, etter kjønn og næring (SN2002) (avslutta serie)
05402: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i hotell- og restaurantvirksomhet, etter kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie)
05393: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i hotell- og restaurantvirksomhet, etter næring (SN2002) og yrkesgruppe (avslutta serie)
05392: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i hotell- og restaurantvirksomhet, etter kjønn og yrkesgruppe (avslutta serie)
05358: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i industri, etter næring (SN2002) og yrkesgruppe (avslutta serie)
05357: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i industri, etter kjønn og yrkesgruppe (avslutta serie)
05356: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i industri, etter kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie)
05355: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i industri, etter kjønn og næring (SN2002) (avslutta serie)
05351: Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent for ansatte i staten. Foreløpige tall (avslutta serie)
05337: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift, etter kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie)
05316: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift, etter kjønn og yrkesgruppe (avslutta serie)
05305: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift, etter næring (SN2002) og yrkesgruppe (avslutta serie)
05220: Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte, heltidsekvivalenter, etter arbeidstid, utdanningsnivå og kjønn (avslutta serie)
05218: Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte, heltidsekvivalenter, etter arbeidstid, aldersgruppe og kjønn (avslutta serie)
05201: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i varehandel, etter kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie)
05200: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i varehandel, etter kjønn og yrkesgruppe (avslutta serie)
05191: Gjennomsnittleg månadslønn for heiltidstilsette i finanstenester, etter næring (SN2002) og yrkesgruppe (avslutta serie)
05170: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift, etter kjønn og yrkesgruppe (avslutta serie)
05169: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift, etter næring (SN2002), kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie)
05167: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift, etter næring (SN2002) og yrkesgruppe (avslutta serie)
05163: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i varehandel, etter næring (SN2007) og yrke (avslutta serie)
05145: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i private helse- og sosialtjenester, etter kjønn og næring (SN2002) (avslutta serie)
04737: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i sosiale og personlige tjenester, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie)
04724: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i fiskeoppdrett, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie)
04723: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i skoleverket, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie)
04718: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i privat undervisning, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie)
04711: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i kraftforsyning, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie)
04524: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i informasjonssektoren, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie)
04482: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i private helse- og sosialtjenester, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie)
04481: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i hotell- og restaurantvirksomhet, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie)
04472: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i samferdsel, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie)
04435: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie)
04430: Gjennomsnittleg månadslønn for heiltidstilsette i finanstenester, etter kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie)
04424: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i industri, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie)
04383: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie)
04354: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i staten, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie)
04340: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i varehandel, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie)
04266: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie)
04233: Gjennomsnittleg månadslønn for heiltidstilsette i finanstenester, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie)
04209: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i helseforetakene, etter kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie)
04207: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i helseforetakene, etter kjønn og stillingsgruppe (avslutta serie)
03837: Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte, heltidsekvivalenter, etter arbeidstid, næringshovedområde og kjønn (avslutta serie)
03787: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i fiskeoppdrett, etter utdanningsnivå (avslutta serie)
03786: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i kommunal og fylkeskommunal virksomhet, etter kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie)
03705: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i sosiale og personlige tjenester, etter næringshovedgruppe (SN2002) (avslutta serie)
03635: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i skoleverket, etter skoleslag (avslutta serie)
03634: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i privat undervisning, etter næringshovedgruppe (avslutta serie)