Variabeldefinisjon

Godkjente stemmegivninger

  English
Navn Godkjente stemmegivninger
Definisjon Dersom en person står oppført i manntallet i kommunen og ellers oppfyller valglovens betingelser, blir det krysset i manntallet. Vedkommende har dermed anledning til å stemme. Stemmegivningen er godkjent.
Gyldig fra 2003-09-15
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
Kommentarer Godkjenning av stemmegivning avgitt på forhånd 1) En forhåndsstemmegivning skal godkjennes dersom a) velgeren er innført i manntallet i kommunen, b) stemmegivningen inneholder tilstrekkelige opplysninger til å fastslå hvem velgeren er, c) stemmegivningen er avgitt i rett tid, d)stemmegivningen er levert til rett stemmemottaker med mindre den er avgitt som brevstemme, e) omslagskonvolutten ikke er åpnet eller forsøkt åpnet, f) velgeren ikke har avgitt godkjent stemmegivning og g) stemmegivningen er kommet inn til valgstyret innen kl. 20 på valgdagen. 2) Velgerens stemmegivning er godkjent når vedkommende er krysset av i manntallet. 3) Forhåndsstemmegivningen skal godkjennes før valgdagen i den utstrekning det er mulig. Godkjenning av stemmegivning avgitt på valgtinget 1). En stemmegivning avgitt på valgtinget skal godkjennes dersom a) velgeren er innført i manntallet i kommunen, b) velgeren har fått anledning til å avgi stemme, og c) velgeren ikke allerede har avgitt godkjent forhåndsstemme 2) Velgerens stemmegivning er godkjent når vedkommende er krysset av i manntallet.
 
Statistisk enhet Valg
Statistikkemne 00.01 - Valg
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller