Variabeldefinisjon

Elektronisk journalsystem

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Elektronisk journalsystem
Definisjon Elektronisk lagring av saksopplysninger. Elektronisk journal er en nødvendig del av et elektronisk arkivsystem eller et arkiv- og saksbehandlingssystem
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
Kommentarer Statistisk enhet kan være både kommune, fylkeskommune og foretak
 
Statistisk enhet Kommune
Statistikkemne 10.03 - Teknologiske indikatorer, inkl. IKT
Statistikk Bruk av IKT i kommunene og fylkeskommunene
Sensitivitet Sensitiv