Variabeldefinisjon

Programvare med åpen kildekode

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Programvare med åpen kildekode
Definisjon Programvare som kan anvendes uten lisensbetaling og hvor kildekoden er åpen og fritt tilgjengelig (f.eks open office, Linux, Firefox/Mozilla)
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
Kommentarer Statistisk enhet kan være både kommune, fylkeskommune og foretak
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.03 - Teknologiske indikatorer, inkl. IKT
Statistikk Bruk av IKT i kommunene og fylkeskommunene
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller