Variabeldefinisjon

IKT-strategi

  Norwegian (nynorsk) English
Navn IKT-strategi
Definisjon En offisiell skriftlig plan som inneholder målsetninger og retningslinjer for anskaffelse eller bruk av IKT
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
Kommentarer Variabelen benyttes i undersøkelser mot kommuner, fylkeskommuner og foretak
 
Statistisk enhet Kommune
Statistikkemne 10.03 - Teknologiske indikatorer, inkl. IKT
Statistikk Bruk av IKT i kommunene og fylkeskommunene
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller