Variabeldefinisjon

Pris, kontor- og forretningseiendommer

  English
Navn Pris, kontor- og forretningseiendommer
Definisjon Prisen er tinglyst kjøpesum for bebygd kontor og forretningseiendom solgt i fritt salg
Gyldig fra 1996-01-01
Gyldig til
Eier 460 - Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk
 
Statistisk enhet Bygning
Ekstern kilde Statens kartverk
Statistikkemne 08.02.30 - Boligprisindekser
Referanse http://www.ssb.no/pkfi/
Statistikk
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller