Variabeldefinisjon

Igangsette bygg

  Norwegian (bokmål) English
Namn Igangsette bygg
Definisjon For bygg som er behandla etter søknad i samsvar med Plan- og bygningslova sin §93, er som hovudregel igangsettingstillatelse gitt som dato for igangsetting. For andre bygg gjeld det som hovudregel at byggjearbeidet blir rekna som igangsett når arbeidet med pålar, forskaling av grunnmur, støyping av sole eller grunnmur er starta. Frå år 2000 blir igangsettingstillatelse benyttet som dato for igangsetting.
Gyldig frå 1983-01-01
Gyldig til
Eigar 460 - Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk
Kommentarar Fram t.o.m. 1999 vart eit bygg rekna som igangsett når arbeidet med pålar, forskaling av grunnmur, støyping av sole eller grunnmur er starta.
 
Statistisk eining Bygning
Ekstern kjelde GAB Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregisteret
Statistikkemne 10.09 - Bygge- og anleggsvirksomhet
Statistikk Byggjeareal
Sensitivitet Sensitiv
 
Klassifikasjon Standard for bygningstype / Matrikkelen
Lenka til Statistikkbanktabellar
11007: Byggeareal. Bruksareal til annet enn bolig. Ujustert, sesongjustert og trend. (1 000 m²)
11006: Byggeareal. Boliger og bruksareal til bolig. Ujustert, sesongjustert og trend
10997: Byggeareal. Bruksareal til annet enn bolig. Ujustert, sesongjustert og trend (1 000 m²) (avslutta serie)
10996: Byggeareal. Boliger og bruksareal til bolig. Ujustert, sesongjustert og trend (avslutta serie)
09287: Byggeareal. Bruksareal til annet enn bolig, etter næring (SN2007), hittil i år (1 000 m²). Foreløpige tall (F)
09286: Byggeareal. Bruksareal til annet enn bolig, etter næring (SN2007) (1 000 m²). Foreløpige tall (F)
08844: Byggeareal. Bruksareal til annet enn bolig, etter næring (SN2002), hittil i år (1 000 m²). Foreløpige tall (F) (avslutta serie)
08843: Byggeareal. Boliger og bruksareal til bolig, hittil i år. Foreløpige tall (F)
08669: Byggeareal. Gjennomsnittlig månedlig registreringsforsinkelse for igangsatte bygg
08289: Byggeareal. Bruksareal til annet enn bolig, etter næring (SN2002) (1 000 m²). Foreløpige tall (F) (avslutta serie)
06952: Byggeareal. Fritidsbygninger (K)
06512: Byggeareal. Boliger og leiligheter
05940: Byggeareal. Boliger og bruksareal til bolig, etter bygningstype (K)
05939: Byggeareal. Bruksareal til annet enn bolig, etter bygningstype (m²) (K)
05889: Byggeareal. Boliger og bruksareal til bolig, etter bygningstype (K)
05887: Byggeareal. Bruksareal til annet enn bolig, etter bygningstype (m²) (K)
05809: Byggeareal. Bruksareal til annet enn bolig. Ujustert, sesongjustert og trend. Foreløpige tall (1 000 m²)
05808: Byggeareal. Boliger og bruksareal til bolig. Ujustert, sesongjustert og trend. Foreløpige tall
03723: Byggeareal. Boliger og bruksareal til bolig. Foreløpige tall (F)
01752: Byggeareal. Bruksareal til annet enn bolig, etter bygningstype (m²) (K) (avslutta serie)
01751: Byggeareal. Boliger og bruksareal til bolig, etter bygningstype (K) (avslutta serie)