Variabeldefinisjon

Igangsatte bygg

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Igangsatte bygg
Definisjon For bygg som er behandlet etter søknad i samsvar med Plan- og bygningslovens §93, er som hovedregel igangsettingstillatelse gitt som dato for igangsetting. For andre bygninger gjelder det som hoveregel at byggearbeidet blir regnet som igangsatt når arbeidet med påler, forskaling av grunnmur, støping av såle eller grunnmur er påbegynt. Fra år 2000 blir igangsettingstillatelse benyttet som dato for igangsetting.
Gyldig fra 1983-01-01
Gyldig til
Eier 460 - Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk
Kommentarer Fram t.o.m. 1999 ble en bygning regnet som igangsatt når arbeidet med påler, forskaling av grunnmur, støping av såle eller grunnmur er påbegynt.
 
Statistisk enhet Bygning
Ekstern kilde GAB Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregisteret
Statistikkemne 10.09 - Bygge- og anleggsvirksomhet
Statistikk Byggeareal
Sensitivitet Sensitiv
 
Klassifikasjon Standard for bygningstype / Matrikkelen
Lenket til Statistikkbanktabeller
11007: Byggeareal. Bruksareal til annet enn bolig. Ujustert, sesongjustert og trend. (1 000 m²)
11006: Byggeareal. Boliger og bruksareal til bolig. Ujustert, sesongjustert og trend
10997: Byggeareal. Bruksareal til annet enn bolig. Ujustert, sesongjustert og trend (1 000 m²) (avslutta serie)
10996: Byggeareal. Boliger og bruksareal til bolig. Ujustert, sesongjustert og trend (avslutta serie)
09287: Byggeareal. Bruksareal til annet enn bolig, etter næring (SN2007), hittil i år (1 000 m²). Foreløpige tall (F)
09286: Byggeareal. Bruksareal til annet enn bolig, etter næring (SN2007) (1 000 m²). Foreløpige tall (F)
08844: Byggeareal. Bruksareal til annet enn bolig, etter næring (SN2002), hittil i år (1 000 m²). Foreløpige tall (F) (avslutta serie)
08843: Byggeareal. Boliger og bruksareal til bolig, hittil i år. Foreløpige tall (F)
08669: Byggeareal. Gjennomsnittlig månedlig registreringsforsinkelse for igangsatte bygg
08289: Byggeareal. Bruksareal til annet enn bolig, etter næring (SN2002) (1 000 m²). Foreløpige tall (F) (avslutta serie)
06952: Byggeareal. Fritidsbygninger (K)
06512: Byggeareal. Boliger og leiligheter
05940: Byggeareal. Boliger og bruksareal til bolig, etter bygningstype (K)
05939: Byggeareal. Bruksareal til annet enn bolig, etter bygningstype (m²) (K)
05889: Byggeareal. Boliger og bruksareal til bolig, etter bygningstype (K)
05887: Byggeareal. Bruksareal til annet enn bolig, etter bygningstype (m²) (K)
05809: Byggeareal. Bruksareal til annet enn bolig. Ujustert, sesongjustert og trend. Foreløpige tall (1 000 m²)
05808: Byggeareal. Boliger og bruksareal til bolig. Ujustert, sesongjustert og trend. Foreløpige tall
03723: Byggeareal. Boliger og bruksareal til bolig. Foreløpige tall (F)
01752: Byggeareal. Bruksareal til annet enn bolig, etter bygningstype (m²) (K) (avslutta serie)
01751: Byggeareal. Boliger og bruksareal til bolig, etter bygningstype (K) (avslutta serie)