Variabeldefinisjon

Engroshandel,prisindeks

  Norwegian (bokmål) English
Namn Engroshandel,prisindeks
Definisjon Priser som målast i denne indeksen er eksklusive meirverdiavgift og medregnet rabattar per den 15. i midtarste månad i kvartalet.
Gyldig frå 1985-01-01
Gyldig til
Eigar 460 - Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk
 
Statistisk eining Verksemd
Statistikkemne 08 - Priser, prisindekser og konjunkturindikatorer
Referanse http://www.ssb.no/emner/08/02/20/engrospris/
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenka til Statistikkbanktabellar