Variabeldefinisjon

Engroshandel,prisindeks

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Engroshandel,prisindeks
Definisjon Priser som måles i denne indeksen er eksklusive merverdiavgift og medregnet rabatter per den 15. i midterste måned i kvartalet.
Gyldig fra 1985-01-01
Gyldig til
Eier 460 - Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk
Kommentarer Nygårdseter, S. (1997): Prisindeks for engroshandel, Notat 97/67 Bolsgård og Zhang Notat 2004/60
 
Statistisk enhet Bedrift
Statistikkemne 08 - Priser, prisindekser og konjunkturindikatorer
Referanse http://www.ssb.no/emner/08/02/20/engrospris/
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller