Variabeldefinisjon

Personer skadd i veitrafikkulykke

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Personer skadd i veitrafikkulykke
Definisjon En person som ikke er drept, men som har vært involvert i en veitransportulykke som normalt har resultert i behov for medisinsk behandling. Personer skadd som følge av selvmordsforsøk, er ikke med.
Gyldig fra 1977-01-01
Gyldig til
Eier 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
 
Statistisk enhet Ulykke
Ekstern kilde Politiets datatjeneste
Statistikkemne 10.12.20 - Veitransport
Statistikk Veitrafikkulykker med personskade, endelige årstall
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller