Variabeldefinisjon

Veitrafikkulykke

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Veitrafikkulykke
Definisjon En ulykke med personskade som har skjedd på offentlig eller privat vei, gate eller plass åpen for alminnelig ferdsel, og som involverer minst ett kjøretøy i bevegelse.
Gyldig fra 1977-01-01
Gyldig til
Eier 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
 
Statistisk enhet Ulykke
Ekstern kilde Politiets datatjeneste
Statistikkemne 10.12.20 - Veitransport
Statistikk Veitrafikkulykker med personskade, endelige årstall
Sensitivitet Sensitiv