Variabeldefinisjon

Dødvekt

  English
Navn Dødvekt
Definisjon Dødvekt er den største vekt skipet kan bære av last og beholdninger. Maksimal nyttelast er normalt 3-10 % lavere enn dødvekt pga. bunkers, vann, proviant etc.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
Kommentarer Uttrykkes som regel i metriske tonn (1000Kg) men også noen ganger i long tonns (1016 Kg).
 
Statistisk enhet Skip
Statistikkemne 10.12.40 - Sjøtransport
Statistikk Skipsanløp i norske og utenlandske havner
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller