Variabeldefinisjon

Skipstype

  English
Navn Skipstype
Definisjon Skip inndelt etter bruksområde.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
 
Statistisk enhet Skip
Statistikkemne 10.12.40 - Sjøtransport
Statistikk Skipsanløp i norske og utenlandske havner
Sensitivitet Sensitiv