Variabeldefinisjon

Internasjonal godstransport

  Norwegian (bokmål) English
Namn Internasjonal godstransport
Definisjon Transport til/frå utlandet med og utan last.
Gyldig frå 1996-01-01
Gyldig til
Eigar 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
Kommentarar Inkluderer tredjelandstransport (transport mellom to utland) og kabotasjetransport (transport innan eit utland)
 
Statistisk eining Køyrety
Statistikkemne 10.12.20 - Veitransport
Statistikk
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenka til Statistikkbanktabellar