Variabeldefinisjon

Internasjonal godstransport

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Internasjonal godstransport
Definisjon Transport mellom Norge og utlandet med og uten last.
Gyldig fra 1996-01-01
Gyldig til
Eier 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
Kommentarer Inkluderer tredjelandstransport (transport mellom to utland) og kabotasjetransport (transport innen et utland)
 
Statistisk enhet Kjøretøy
Statistikkemne 10.12.20 - Veitransport
Statistikk Godstransport med norske lastebiler
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller