Variabeldefinisjon

Passasjerkilometer

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Passasjerkilometer
Definisjon Passasjerkilometer er et mål på transportarbeid funnet ved å multiplisere antall passasjerer med tilhørende antall reiste kilometer.
Gyldig fra 1946-01-01
Gyldig til
Eier 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
Kommentarer Persontransportarbeid er produktet av reiselengde og antall personer transportert. Det måles i enheten personkilometer (sjåfør medregnet) for biler og i passasjerkilometer (sjåfør ikke medregnet) for kollektivtransport og drosjer.
 
Statistisk enhet Kjøretøy
Statistikkemne 10.12 - Transport og kommunikasjon
Statistikk Kollektivtransport
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller