Variabeldefinisjon

Transportmengd

  Norwegian (bokmål) English
Namn Transportmengd
Definisjon Bruttovekta av det gods som vert transportert, medrekna vekta av emballasje
Gyldig frå 1947-01-01
Gyldig til
Eigar 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
Kommentarar Bruttovekt er medrekna vekta av emballasje, men ikkje medrekna vekta av kontainer eller vekselflak.
 
Statistisk eining Køyrety
Statistikkemne 10.12.20 - Veitransport
Statistikk
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenka til Statistikkbanktabellar
10511: Godstransport med jernbane, etter transporttype og vareslag
10495: Godstransport med jernbane. Farlig gods
10456: Godstransport med jernbane, etter transporttype og -enhet
08552: Lastebilundersøkelsen. Nasjonal leie- og egentransport. Transportmengde og transportarbeid, etter vareslag
08548: Lastebilundersøkelsen. Internasjonal transport, til og fra Norge, kabotasje og tredjelandskjøring. Transportmengde og transportarbeid
08478: Lastebilundersøkelsen. Nasjonal og internasjonal transport i leie- og egentransport. Transportytelser
07394: Lastebilundersøkelsen. Nasjonal leie- og egentransport. Transportytelser, etter på- og avlessingsfylke (F)
07298: Transport med små godsbiler (F)
07297: Transport med små godsbiler, etter transporttype og oppdragsgiver
07296: Transport med små godsbiler, etter vareslag
07294: Transport med små godsbiler, etter transporttype. Gjennomsnitt per kjøretøy,
07293: Transport med små godsbiler, etter transporttype
07292: Transport med små godsbiler, etter kjøretøytype. Gjennomsnitt per kjøretøy
07283: Transport med små godsbiler, etter kjøretøytype
06989: Lastebilundersøkelsen. Internasjonal transport. Transportmengde og transportarbeid, etter vareslag
06988: Lastebilundersøkelsen. Nasjonal leie- og egentransport. Transportmengde og transportarbeid, etter vareslag
06549: Lastebilundersøkelsen. Internasjonal transport, til og fra Norge. Transportmengde og transportarbeid
04780: Gods- og persontransport med jernbane, etter transporttype
03655: Lastebilundersøkelsen. Internasjonal transport, til og fra Norge. Transportmengde og transportarbeid (avslutta serie)
03653: Lastebilundersøkelsen. Internasjonal transport. Transportmengde og transportarbeid, etter vareslag (avslutta serie)
03652: Lastebilundersøkelsen. Nasjonal leie- og egentransport. Transportmengde og transportarbeid, etter vareslag (avslutta serie)
03650: Lastebilundersøkelsen. Nasjonal og internasjonal transport i leie- og egentransport. Transportytelser