Variabeldefinisjon

Tomkjøringsprosent

  Norwegian (bokmål) English
Namn Tomkjøringsprosent
Definisjon Kjørte kilometer utan last delt på kjøretøykilometer i alt
Gyldig frå 1947-01-01
Gyldig til
Eigar 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
 
Statistisk eining Køyrety
Statistikkemne 10.12.20 - Veitransport
Statistikk
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Kjøretøykilometer
Lenka til Statistikkbanktabellar