Variabeldefinisjon

Tomkjøringsprosent

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Tomkjøringsprosent
Definisjon Kjørte kilometer uten last dividert på kjøretøykilometer i alt
Gyldig fra 1947-01-01
Gyldig til
Eier 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
 
Statistisk enhet Kjøretøy
Statistikkemne 10.12.20 - Veitransport
Statistikk Godstransport med norske lastebiler
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Kjøretøykilometer
Lenket til Statistikkbanktabeller