Variabeldefinisjon

Kjøretøykilometer

  Norwegian (bokmål) English
Namn Kjøretøykilometer
Definisjon Kjørte kilometer med og utan last
Gyldig frå 1947-01-01
Gyldig til
Eigar 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
 
Statistisk eining Køyrety
Statistikkemne 10.12.20 - Veitransport
Statistikk
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenka til Statistikkbanktabellar
08741: Kjørelengder, etter eierens bostedskommune. Gjennomsnitt per kjøretøy (K)
08740: Kjørelengder, etter eierens bostedskommune (mill. km) (K)
08519: Kjørelengder i Norge og utlandet for norske kjøretøyer, etter kjøretøytype, drivstofftype og alder (mill. km)
08516: Kjørelengder for norske og utenlandske kjøretøyer i Norge, etter kjøretøytype og veitype (mill. km)
08515: Kjørelengder for norske og utenlandske kjøretøyer i Norge, etter kjøretøytype (mill. km)
08478: Lastebilundersøkelsen. Nasjonal og internasjonal transport i leie- og egentransport. Transportytelser
07947: Kjørelengder, etter hovedkjøretøytype, drivstofftype og alder
07946: Kjørelengder, etter hovedkjøretøytype, drivstofftype og alder. Gjennomsnitt per kjøretøy
07311: Kjørelengder, etter hovedkjøretøytype og drivstofftype. Gjennomsnitt per kjøretøy
07308: Kjørelengder, etter hovedkjøretøytype og drivstofftype
07307: Kjørelengder, etter hovedkjøretøytype og eierens bostedsfylke. Gjennomsnitt per kjøretøy (F)
07306: Kjørelengder, etter hovedkjøretøytype og eierens bostedsfylke (F)
07305: Kjørelengder, etter kjøretøytype og alder. Gjennomsnitt per kjøretøy
07304: Kjørelengder, etter kjøretøytype og alder
07302: Kjørelengder, etter kjøretøytype. Gjennomsnitt per kjøretøy
07301: Kjørelengder, etter kjøretøytype
07298: Transport med små godsbiler (F)
07297: Transport med små godsbiler, etter transporttype og oppdragsgiver
07296: Transport med små godsbiler, etter vareslag
07294: Transport med små godsbiler, etter transporttype. Gjennomsnitt per kjøretøy,
07293: Transport med små godsbiler, etter transporttype
07292: Transport med små godsbiler, etter kjøretøytype. Gjennomsnitt per kjøretøy
07283: Transport med små godsbiler, etter kjøretøytype
03650: Lastebilundersøkelsen. Nasjonal og internasjonal transport i leie- og egentransport. Transportytelser